Hoff & Lindahl Organisationsutveckling AB
E-post: info@hofflindahl.se

Aktuellt

Datum för ledarskaps- och handledarkurser hösten 2018 är nu fastställda - se kurskalendern.

Vi anpassar succesivt innehållet i våra kurser i enlighet med relevanta delmål i SOSFS 2015:8


 

Lipus har granskat och godkänt våra kurser. 
Fullständiga kurssbeskrivningar finns på www.lipus.se:
Handledarkurs (Lipus nr 20160069)
Ledarskapskurs (Lipus nr 20180013)
Kurs för studierektorer (Lipus nr 20140132)

 

Kursbokning

UTBILDNING FÖR ST STUDIEREKTORER

UTBILDNING FÖR ST STUDIEREKTORER

Utbildningen fokuserar dels på utveckling i studierektorsrollen dels på utveckling av strukturen för ST. 

Anmäl dig här

* obligatoriska uppgifter

Bokningsregler

Bekräftelse på anmälan fås via e-post efter skickat bokningsformulär. Detta är ingen garanti för att plats erhållits på önskad kurs utan endast ett kvitto på att anmälan gjorts.

Plats på vald kurs har erhållits först när detta bekräftats via e-post.

Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor innan kursstart ska hela kursavgiften betalas. Kursplats får överlåtas till annan deltagare.

Kursavgiften ska betalas innan kursstart. Faktura samt kursinformation skickas till kursdeltagarna senast en månad innan kursstart.

Hoff & Lindahl förbehåller sig rätten att ställa in kurs p.g.a. för få anmälningar.