Hoff & Lindahl Organisationsutveckling AB
E-post: info@hofflindahl.se

Aktuellt

Datum för ledarskapskurs och handledarkurser våren 2021 är nu inlagda i kurskalendern.
Välkommen med din kursbokning!

 


 

Lipus har granskat och godkänt våra kurser. 
Fullständiga kursbeskrivningar finns på www.lipus.se:
Handledarkurs (Lipus nr 20160069)
Ledarskapskurs (Lipus nr 20180013)

 

 

Kursbokning

LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR LÄKARE, Tre dagar

Att arbeta som läkare innebär att ha en ledarroll och sedan 2008 är ledarskapskompetens ett uttalat mål i läkares ST. I målbeskrivningarna ställs krav på ledarskapskurs med fokus dels på det personliga ledarskapet (delmål 17 respektive del av a1), dels på hälso- och sjukvårdens organisation (delmål 18 respektive a6). Kursen avhandlar båda dessa delmål med utgångspunkt från den egna läkarvardagen 

Utbildningen omfattar from kursen som börjar 26 september 2016 tre dagar och fokuserar på att ge deltagarna ökad förståelse, insikt och praktiska verktyg som underlättar arbetsmoment kring funktionen som ledare. Detta innefattar både det personliga ledarskapet och ledarskapet avseende verksamheten. Kunskap om hälso- och sjukvårdsorganisationen och förutsättningar i en politiskt styrd verksamhet ingår som en viktig bas för förståelse av den egna rollen.   

Övergripande kursprogram  (exempelvis för bifogande till studierektor i samband med godkännande).
 

LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR LÄKARE, Tre dagar

Målgrupp: ST-läkare oavsett specialitet.
Omfattning: Tre dagar, avhandlar delmål 17 och 18 (SOSFS 2008:17)
respektive del av delmål a1 och a6 (SOSFS 2015:8)

• Datum: 12 apr-14 apr 2021 , pris: 12.375 kr exkl. moms
Plats: Victory Hotel/Konferens, Gamla Stan, Stockholm

Anmäl dig här

* obligatoriska uppgifter

Bokningsregler

Bekräftelse på anmälan fås via e-post efter skickat bokningsformulär. Detta är ingen garanti för att plats erhållits på önskad kurs utan endast ett kvitto på att anmälan gjorts.

Plats på vald kurs har erhållits först när detta bekräftats via e-post.

Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor innan kursstart ska hela kursavgiften betalas. Kursplats får överlåtas till annan deltagare.

Kursavgiften ska betalas innan kursstart. Faktura samt kursinformation skickas till kursdeltagarna senast en månad innan kursstart.

Hoff & Lindahl förbehåller sig rätten att ställa in kurs p.g.a. för få anmälningar.