Hoff & Lindahl Organisationsutveckling AB
E-post: info@hofflindahl.se

Aktuellt

Datum för ledarskapskurs och handledarkurser våren 2021 är nu inlagda i kurskalendern.
Välkommen med din kursbokning!

 


 

Lipus har granskat och godkänt våra kurser. 
Fullständiga kursbeskrivningar finns på www.lipus.se:
Handledarkurs (Lipus nr 20160069)
Ledarskapskurs (Lipus nr 20180013)

 

 

Kursbokning

HANDLEDARUTBILDNING FÖR LÄKARE, WEBBKURS/ONLINE, Två dagar

HANDLEDARUTBILDNING FÖR LÄKARE, WEBBKURS/ONLINE, Två dagar

Målgrupp: ST-läkare samt specialister för att uppfylla socialstyrelsens krav på handledarkurs inför handledning av ST-läkare.
Omfattning: Två dagar, delmål a1 respektive 16, Webb-kurs

• Datum: 29 mar-30 mar 2021 , pris: 7.800 kr exkl. moms
Digital onlinekurs i Zoom

Anmäl dig här

* obligatoriska uppgifter

Bokningsregler

Bekräftelse på anmälan fås via e-post efter skickat bokningsformulär. Detta är ingen garanti för att plats erhållits på önskad kurs utan endast ett kvitto på att anmälan gjorts.

Plats på vald kurs har erhållits först när detta bekräftats via e-post.

Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor innan kursstart ska hela kursavgiften betalas. Kursplats får överlåtas till annan deltagare.

Kursavgiften ska betalas innan kursstart. Faktura samt kursinformation skickas till kursdeltagarna senast en månad innan kursstart.

Hoff & Lindahl förbehåller sig rätten att ställa in kurs p.g.a. för få anmälningar.