Hoff & Lindahl Organisationsutveckling AB
E-post: info@hofflindahl.se

Aktuellt

Datum för ledarskapskurs och handledarkurser våren 2021 är nu inlagda i kurskalendern.
Välkommen med din kursbokning!

 


 

Lipus har granskat och godkänt våra kurser. 
Fullständiga kursbeskrivningar finns på www.lipus.se:
Handledarkurs (Lipus nr 20160069)
Ledarskapskurs (Lipus nr 20180013)

 

 

Kursbokning

HANDLEDARUTBILDNING FÖR LÄKARE, Två dagar

From september 2016 omfattar kursen två dagar (tidigare tre)Utbildningen ger en tydlig bild av handledaruppdragets innebörd och en ökad kunskap om handledarrollen i läkares vidareutbildning. Kunskap om regelverk och riktlinjer som styr ST-utbildningen. Färdighet i handledning som metod och ökad förståelse för handledningen i förhållande till teorier och modeller. Ökad insikt om sig själv som handledare. Praktiska verktyg för handledaruppdraget samt ökad inspiration att fortsätta utveckla sig själv och läkare under utbildning.
Efter godkänd kurs ges intyg för delmål 16 (2008 års regelverk) alternativt delmål a1 (2015).

 Övergripande kursprogram (exempelvis för bifogande till studierektor i samband med godkännande).

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning.

HANDLEDARUTBILDNING FÖR LÄKARE, Två dagar

Målgrupp: ST-läkare samt specialister för att uppfylla socialstyrelsens krav på handledarkurs inför handledning av ST-läkare.
Omfattning: Två dagar, delmål 16 respektive a1

• Datum: 15 apr-16 apr 2021 , pris: 8.200 kr exkl. moms
Plats: Victory Hotel/Konferens, Gamla Stan, Stockholm

Anmäl dig här

* obligatoriska uppgifter

Bokningsregler

Bekräftelse på anmälan fås via e-post efter skickat bokningsformulär. Detta är ingen garanti för att plats erhållits på önskad kurs utan endast ett kvitto på att anmälan gjorts.

Plats på vald kurs har erhållits först när detta bekräftats via e-post.

Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor innan kursstart ska hela kursavgiften betalas. Kursplats får överlåtas till annan deltagare.

Kursavgiften ska betalas innan kursstart. Faktura samt kursinformation skickas till kursdeltagarna senast en månad innan kursstart.

Hoff & Lindahl förbehåller sig rätten att ställa in kurs p.g.a. för få anmälningar.