Hoff & Lindahl Organisationsutveckling AB
E-post: info@hofflindahl.se

Aktuellt

Datum för ledarskapskurs och handledarkurser hösten 2020 är nu inlagda i kurskalendern.

 


 

Lipus har granskat och godkänt våra kurser. 
Fullständiga kursbeskrivningar finns på www.lipus.se:
Handledarkurs (Lipus nr 20160069)
Ledarskapskurs (Lipus nr 20180013)
Kurs för studierektorer (Lipus nr 20140132)

 

Kurser & Utbildningar

NYTT! From hösten 2016 omfattar ledarskapskurserna tre dagar (tidigare fem), och handledarkurserna två dagar (tidigare tre).
Kurserna har tidsmässigt lagts så att möjlighet finns att gå både handledning- och ledarskapskurs under samma kalendervecka.

Liksom tidigare avhandlar ledarskapskursen delmålen 17 och 18 (2008) respektive  a1 (delvis) och a6 (delvis) (2015)
Handledarkursen avhandlar även fortsättningsvis delmål 16 (2008) respektive a1 (delvis) (2015)


Vi specialanpassar också utbildningar efter önskemål. Lista över kunder för vilka vi skräddarsytt kurser finns här