Hoff & Lindahl Organisationsutveckling AB
E-post: info@hofflindahl.se

Aktuellt

Datum för ledarskapskurs och handledarkurser våren 2021 är nu inlagda i kurskalendern.
Välkommen med din kursbokning!

 


 

Lipus har granskat och godkänt våra kurser. 
Fullständiga kursbeskrivningar finns på www.lipus.se:
Handledarkurs (Lipus nr 20160069)
Ledarskapskurs (Lipus nr 20180013)

 

 

Kurser & Utbildningar

NYTT: From våren 2021 kommer vissa av våra handledarkurser att genomföras digitalt som onlinekurser i Zoom. Kursernas innehåll är detsamma som våra "ordinarie" kurser. Tiderna, kursstart och kursdagens längd kan avvika något.

Ledarskapskurserna omfattar tre dagar  och handledarkurserna två dagar.
Kurserna har tidsmässigt lagts så att möjlighet finns att gå både handledning- och ledarskapskurs under samma kalendervecka.

Liksom tidigare avhandlar ledarskapskursen delmålen a1 och a6 (2015) respektive 17 och 18 (2008) 
Handledarkursen avhandlar även fortsättningsvis delmål a1 (delvis) (2015) respektive delmål 16 (2008) 

Vi specialanpassar också utbildningar efter önskemål. Lista över kunder för vilka vi skräddarsytt kurser finns här